همدان، میرزاده عشقی، موسسه مرکزهمایش ها وکنفرانس های فرازاندیشان بوعلی سینا مجتمع اداری  ملاصدرا طبقه ۳
ساعت پاسخگویی ۹الی ۱۴ -شنبه تا چهارشنبه همراه:۰۹۱۸۴۴۲۱۲۸۱-۰۹۱۸۴۰۵۹۶۶۴
تلفن:۰۸۱۳۸۲۶۴۲۴۱نمابر:۴۳۸۵۲۹۸۱-۰۲۱صندوق پستی:۶۵۱۵۵۴۳۴
ایمیل: d.bualisina@gmail.com